Các hình thức thanh toán:

  1. Tại cửa hàng: Chúng tôi chấp nhận tiền mặt,voucher, chuyển khoản nhanh, chấp nhận các loại thẻ Visa, Master Card.
  2. Mua online: Khách hàng có thể chuyển khoản trước hoặc thanh toán trực tiếp bằng tiền mặt cho đơn vị vận chuyển khi nhận được hàng.